Harika Eğitim Projeleri - Veli Eğitimi Projesi
   
Efkan Doğan
  ANA SAYFA
  AB Gençlik Programları
  AB İçin Proje Sunusu
  Abla, Ağabey, Kardeş El Ele
  Açık Hava Resim Sergisi
  Akran Arabuluculuğu
  Askıda Kitap Projesi
  Ayın Konukları
  Başarı Hikayeleri
  Bilgi Merdiveni
  BİLSEM
  Bilgi Paylaşımı Forumu
  Bir Sürprizim Var
  Bir Varmış Bir Yokmuş
  Branş Derslikleri
  Camlı Sınıf Kapıları
  COMENIUS 1
  Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu
  Derslik Donatma Projesi
  Disiplin Takip Formu
  Dürüstlük Dolabı ve Beslenme Dostu Okul Projesi
  Eğitimde Alternatif Uygulamalar
  Eğitim Reformu Girişimi
  Eğitimde Ödüllendirme
  E.P. Ödüllendirme Yönergesi
  Eğitimde Kalite Ödülü
  Eğitim Yarışmaları
  E-Sergi Uygulaması
  Gönüllü Kütüphaneci
  Gördüklerim, Duyduklarım
  Günün Sorusu
  Günün Sözü Uygulaması
  Hadi Gali Gel de Beraber
  Her İnsan Değerlidir
  İyilik Kutusu
  Kantinde ‘kantinci’ yok
  Kantinde meyve
  Kelime Hazinesi Kutusu
  Kötü Söz Söylemeyelim
  Mavi Kart
  Medeniyetler Beşiği
  MEGEP
  Müzede Eğitim
  Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders
  Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesi
  Okul Televizyonu Projesi
  Oyun Parkı
  Öğrenci Duvar Resimleri
  Öğretmen Gelişim Kitaplığı
  Öğretmene Karne
  Öğretmenlere Tavsiyeler
  Öğretmenin İnternet Sitesi
  Öğretmen Kürsüsü Projesi
  Öğretmen Proje Yarışması
  Öğretmenler İlköğretim Okulu
  Örnek Sınıflar, Örnek Öğretmenler
  Proje Bayramı
  Proje Klasörü Projesi
  Proje Paylaşımı Projesi
  Projeler Koordinasyon Merkezi
  Sabah İçtiması
  Sanat,Tarih Fen Koridorları
  Sınıflararası Kültürel İkram
  Sizden Gelenler
  Sınıfına Sahip Çık
  Sürekli Sergi Salonu
  Şiirli Karneler
  TABİP
  Teşekkür Ziyareti
  Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
  Törenlerin Kutlama Şekli
  Ulusal Ajans
  Veli Kitabı
  => Arif Molu TL ve EML
  => Arif Molu Teknik Lisesi Kütüphanesi
  => Veli Eğitimi Projesi
  => İlginç Veli
  Web Tabanlı Projeler
  Yükselen Gençlik
  Zil Sesi Yok
  Veliyiz Okuldayız
  Ziyaretçi Defteri
  Gönüllü Ders Liderliği
  Kalitesiz Öğretmenin Özellikleri

edu oyuncak satışı24-TV

VELİ EĞİTİM PROJESİ

                                    
       21. yüzyılla birlikte bilgi ve teknoloji çağına geçiş sürecinin hızlandığı, dünyanın hızla küreselleştiği bir ortamda ekonomik kalkınma, her dalda teknolojik gelişmeler, tüm çalışma hayatını etkisi altına almıştır. İş gücü yapısı değişmiş, rekabet ortamı kızışmıştır. Bu değişim hızını yakalamanın, değişen ve de küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmenin, organizasyonların sahip olduğu en önemli güç olan insan kaynağının en iyi şekilde planlanması ve yönetilmesiyle mümkün olacağı açığa çıkmıştır. Ülkemizde, değişen dünya ve AB üyeliği çerçevesinde kurumları içinde yeniden yapılanmaya kendini mecbur hissetmiştir. Ülkemiz taşıdığı genç nüfus potansiyeli ile insan gücü konusunda oldukça avantajlıdır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci ilköğretime başlamaktadır. Eğitime devam eden öğrenci sayımız ise 21 milyon 100 bin civarındadır. Bu genç potansiyelimiz dünyadaki birçok ülke nüfusundan bile fazladır.
 
 

       Çağı yakalayacak ve geleceğe güvenle bakacak bir Türkiye için bu genç nüfusu iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için de iyi bir eğitim sistemine gerek vardır. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilköğretim oluşturmaktadır. İlköğretimdeki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar donanımlı velilere de büyük ihtiyaç vardır. Ülkemizde müfredatın değişimine paralel olarak velilerin de eğitim almaları kaçınılmaz olmuştur. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

        Yetişecek yeni kuşağın yaşamları boyunca başarılı olabilmeleri için ilk yıllarda kazanılacak alışkanlıkların ve özellikle 1. Sınıf eğitiminin niteliğine bağlıdır. Çocuğun ilk yıllardan başlayarak alacağı eğitim kendine güvenini çevresi ile barışık yaşamasını ruhsal ve fiziksel olarak gelişmesini yakından ilgilendirmektedir. Bu süreç içinde eğitim ve öğretimin ilk günlerinin önemi büyüktür. Çocukların okula başladıkları bu ilk günler, bağımsız karar verme ve kendi istekleri doğrultusunda özgürce hareket edebilmesi için onlara sunulmuş ilk fırsatlardan biridir. Okula uyum, okul kaygısının giderilmesi ve kendinden büyük diğer çocuklarla ilişkilerini düzenlemesi açısından da önem taşımaktadır.

       Eğitim ve öğretime diğer öğrencilerden önce başlamak hem öğrenci hem öğretmen hem de veliler için birçok olumlu sonucu beraberinde getirmektedir. Eğitim ancak ebeveyn ve öğretmen işbirliği sonucunda tam olarak gerçekleşir. Nasıl birinci sınıf öğrencisi için okul büyük bir başlangıçsa aynı şekilde anne ve baba içinde çocuğunun okula başlaması büyük bir başlangıçtır. Çünkü her zaman gözlerinin önünde olan çocukları ilk defa aile ortamından çıkıp sosyal bir ortam olan okul içine girecektir. Bu noktada güven esastır. Okul idare ve öğretmenlerine tam bir güvenin sağlanması ve her zaman başvurulacak bir yer olması velilere hissettirilmelidir.

       Ebeveynlerin kendisinden beklenen ödev ve sorumluluklarını öğrenmesi için bir süreç gerekmektedir. Bu bir haftalık okula erken başlama dönemi velilerin öğretmenler ile konuşarak yapması gerekenleri öğrenip bir an önce hayata geçirmesi için bir fırsattır    

       Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, okul başlama projesini yeniledi. Bakanlık son 2 yıldır ilköğretime başlayan öğrencileri okulların açılmasından bir hafta önce sınıflarında "Okula alıştırma" eğitimine tabi tutmaktadır. Bu yıl bu uygulamaya öğrenci velileri de eklenecektir. İstanbul'da ilk defa uygulanacak bu proje ile ilköğretime başlayacak öğrencilerle birlikte velilerin de eğitim alması amaçlanmıştır. Pilot il olarak seçilen İstanbul'da bu yıl yaklaşık 230 bin öğrenci ilköğretim birinci sınıfına başlayacaktır. Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle birlikte velilerinin de bir hafta okulda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. Bu dönemde birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri "okula alıştırma" eğitimi verirken, velilere de okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve görevli öğretmenler tarafından İSVEP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.

PROJENİN ADI         :  
İstanbul Veli Eğitim Projesi (İSVEP)

PROENİN KONUSU: İstanbul İli İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak öğrencilerin Velilerinin eğitimi.

PROJENİN HEDEFİ  : Çağı yakalayacak ve geleceğe güvenle bakacak bir Türkiye için genç nüfusu iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için de iyi bir eğitim sistemine gerek vardır. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilköğretim oluşturmaktadır. İlköğretimdeki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar donanımlı velilere de ihtiyaç vardır. Ülkemizde müfredatın değişimine paralel olarak velilerin de eğitim almaları kaçınılmaz hal almıştır. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: İstanbul İli İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak öğrencilerin Velileri.

PROJENİN AMACI:  Eğitim Öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan velilerin verilecek eğitimler ile çocuklarının eğitimine olan katkılarını arttırmak.

PROJENİN ÖĞRENME ALANLARI:
1-Velilerin kendilerini tanıma ve geliştirmeleri
2-Çocuklarını tanıma
3-Eğitim ve öğretim kavramlarını öğrenme
4-Okul kültürünü öğrenme ve kazanma
5-İlköğretim müfredatı hakkında bilgi edinme

GELİŞTİRİLEN METOD:
Birinci sınıfa başlayan öğrencilerle birlikte velilerinin de bir hafta okulda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. Bu dönemde birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri "okula alıştırma" eğitimi verirken, velilere de okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve görevli öğretmenler tarafından İSVEP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.

www.isvep.org

Veli Kitabı >>>

   
Ekim 2007'den bugüne kadar 743783 ziyaretçi (1649454 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.