beşir
efgan.net

 
Efkan Doğan
ANA SAYFA
AB Gençlik Programları
AB İçin Proje Sunusu
Açık Hava Resim Sergisi
Akran Arabuluculuğu
Askıda Kitap Projesi
Askıda Kırtasiye Projesi
Ayın Konukları
Başarı Hikayeleri
Bilgi Merdiveni
BİLSEM
Bilgi Paylaşımı Forumu
Bir Sürprizim Var
Bir Varmış Bir Yokmuş
Branş Derslikleri
Camlı Sınıf Kapıları
COMENIUS 1
Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu
Derslik Donatma Projesi
Disiplin Takip Formu
Dürüstlük Dolabı ve Beslenme Dostu Okul Projesi
Eğitimde Alternatif Uygulamalar
=> Sınıf Egzersizleri
=> Biçimlendirici (Formative) Değerlendirme
=> Japon ve Türk Eğitim Sistemleri
=> Türk ve Japon Eğitim sistemi
=> JAPON EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE
=> Dünyada eğitim sistemleri
=> Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemi
=> Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemleri
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 3
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 2
=> Alternatif Eğitim
=> BBOM Eğitim Modeli
=> BBOM Finansman Modeli
=> Gülümseyen Öğretmen
=> Duvardaki Bir Başka Tuğla
=> Ayakta Durmanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi
=> Serbest Kıyafet Uygulaması
=> Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya 2
=> Başarılı Öğretmenlerin Farklı Yaptığı 25 Şey
=> İdeal Öğretmen Öğretmez
=> Radikal Bir Farklılık Getir
=> Bütün Okullar Anaokulu Gibi Olmalı
=> Oyunların Beyni Ödüllendirmesi
=> Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya
=> Bugün Okul Nasıl Geçti
=> Ders Çalışma Sanatı ya da Beynimiz En İyi Nasıl Öğrenir
=> Öğrenciler Öğretmenler Hakkında En Çok Ne Hatırlar
=> Doğu ve Batının Öğrenmeye Farklı Bakışı
=> Nasıl Daha İyi Bir Öğretmen Olabilirim
=> Öğretmene Söz Var
=> Öğretmenler Rekabet Ettiğinde Herkes Kaybeder
=> Eğlenceli Okul Sıraları
=> Zorbalık, elma
=> Beni Ödülle Cezalandırma
=> Az, Daha Fazladır Fin
=> Gereksiz Bilgiler ve Yaşamdan Kopuk Eğitim
=> Öğretmenlerin Öğrencilere Söylemekten Kaçınması Gereken 13 Şey
=> Masalara Yazılan İlham Verici Sözler
Eğitim Reformu Girişimi
Eğitimde Ödüllendirme
E.P. Ödüllendirme Yönergesi
Eğitimde Kalite Ödülü
Eğitim Yarışmaları
E-Sergi Uygulaması
Gönüllü Ders Liderliği
Gönüllü Kütüphaneci
Gördüklerim, Duyduklarım
Günün Sorusu
Günün Sözü Uygulaması
Hadi Gali Gel de Beraber
Her İnsan Değerlidir
Kalitesiz Öğretmeni Nasıl Tanırsınız
Kantinde ‘kantinci’ yok
Kantinde meyve
Kelime Hazinesi Kutusu
Kötü Söz Söylemeyelim
Mavi Kart
MEGEP
Müzede Eğitim
Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders
Okul Televizyonu Projesi
Oyun Parkı
Öğretmen Gelişim Kitaplığı
Öğretmene Karne
Öğretmenlere Tavsiyeler
Öğretmenin İnternet Sitesi
Öğretmen Kürsüsü Projesi
Öğretmen Proje Yarışması
Öğretmenler İlköğretim Okulu
Örnek Sınıflar, Örnek Öğretmenler
Proje Bayramı
Proje Klasörü Projesi
Proje Paylaşımı Projesi
Sabah İçtiması
Sadaka Köşesi
Sanat,Tarih Fen Koridorları
Sınıflararası Kültürel İkram
Sizden Gelenler
Sınıfına Sahip Çık
Okulda Sadaka Taşı Projesi
Sürekli Sergi Salonu
Şiirli Karneler
TABİP
Teşekkür Ziyareti
Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
Törenlerin Kutlama Şekli
Ulusal Ajans
Veli Kitabı
Web Tabanlı Projeler
Zil Sesi Yok
Veliyiz Okuldayız
Ziyaretçi Defteri
 

Alternatif Eğitim

BBOM Eğitim Modeli, Alternatif Eğitim

BBOM okulunun eğitim programı, “tek-tip öğrenci” anlayışından tamamen farklı olan “çocuk merkezli” bir tasarıma dayalı olarak geliştirilecektir. Çocuk merkezli tasarımın temel özelliği, eğitim programının, hedef, içerik, öğretim stratejileri ve değerlendirme öğelerinin, çocukların ilgi, ihtiyaç ve bireysel öğrenme farklılıkları merkeze alınarak düzenlenmesidir. Bir başka deyişle bu anlayış, her çocuğun duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığını temel alır ve şu ilkelere dayalıdır: Öğrencilerin çok yönlülüğünün ve farklılığının kabulü, kişisel motivasyonun öğrenme sürecinin başlangıç noktası sayılması, öğrenenin hata yapma hakkının kabul edilmesi, öğrenenin uygun öğrenme stratejilerini geliştirmek üzere desteklenmesi, öz-değerlendirmenin esas alınması. Bu ilkelerden hareketle, çocuk merkezli tasarımlar, eğitim sürecinde her çocuk için kendisine uygun özgün izlekler tasarlamasını hedefler.

Okulun eğitim programı geliştirilirken, çocuk merkezli tasarımın gereklilikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Programı’nın sunduğu olanaklar birleştirilecektir. 2005 yılında AB uyum süreci çerçevesinde yenilenen MEB İlköğretim Programı öğretim yöntem ve stratejileri, öğretim materyalleri ve değerlendirme teknikleri açısından her çocuğun kendisine uygun tasarımları hayata geçirilebilmesini desteklemektedir. MEB’in kazanımlar ve içerik hedefleri ise çocuk-merkezli özgün tasarımlara bütünüyle olanak tanımamaktadır. Bu nedenle geliştireceğimiz programda MEB İlköğretim Programı’nın içerik ve kazanımları temel kazanımlar olarak korunacak, bunlara ek olarak çocukların kendilerinin oluşturduğu hedefler de programa yansıtılacaktır.

Çocuk merkezli eğitim anlayışı, gözlem ve diğer bilimsel tekniklerden elde edilen veriler doğrultusunda her çocuk için en uygun strateji, yöntem, materyal ve değerlendirme tekniğinin belirlenmesini gerektirir. Öğretim yöntem ve stratejilerinin seçim ölçütü, konuya ya da öğrenci grubuna uygunluk yerine her çocuğun öğrenme stiline uygunluk olacaktır. Okulumuzda, hata kontrolünü içermesi nedeniyle, çocukların bağımsız çalışmalarına ve eğitimin bireyselleştirilmesine olanak sağlayan Montessori okuma yazma, coğrafya, biyoloji, matematik ve günlük yaşam materyalleri ile doğal maddelerden yapılan ve çocukların yaratıcıklarını geliştirmeyi hedefleyen Waldorf materyallerinden temel öğretim malzemeleri olarak yararlanılacaktır. Değerlendirme öğesinin temelini ise çocuğun kendine koyduğu bireysel hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği öz değerlendirme ve öğretmeniyle-ailesiyle yapacağı değerlendirme gibi alternatif değerlendirme teknikleri oluşturacaktır. “Sonuç değerlendirme” yerine bireysel gelişiminin değerlendirilmesini içeren “süreç değerlendirme”ye ağırlık verilecektir.

Okulumuz, MEB’nın düzenlemeleri doğrultusunda hem mevcut programın güçlü yönlerini programın aslına uygun olarak uygulamak hem de alternatif uygulamalar ile bu programı destekleyen ve ötesine geçen uygulamalara yer vermek istemektedir. Eğitim programının kağıt üzerinden uygulamaya geçebilmesi, öğretmenlerin yeterliliğine ve programın dayalı olduğu eğitim felsefesini desteklemelerine bağlıdır. MEB İlköğretim Programı’nın kuramsal temellerini bilişselcilik ve yapılandırmacılık oluşturmaktayken halen eğitim fakültelerinde davranışçı ekolün hakim olduğu görülmektedir. Bu durum mevcut ilköğretim programının felsefesini benimsemeyen ve alternatif eğitim modellerini bilmeyen öğretmenlerin yetiştirilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, okul projemizin en temel ayaklarından biri geliştireceğimiz eğitim programını uygulamaya geçirebilecek öğretmenlerin seçilmesi ve yetiştirilmesidir.

Öğretmen adayları, dernek bünyesinde oluşturulan, eğitimciler ve akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenen öğretmenler 2010-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi- Deutsche Montessori Vereinigung ortaklığı ile düzenlenecek Montessori Öğretmen Eğitim Diploma Programı’nı ve 2011-2012 döneminde düzenlenmesi planlanan Demokratik Öğretmen Eğitim Programı’nı tamamlayacaklardır. Yine alternatif eğitim metotlarından Waldorf Pedagojisi ile ilgili olarak da Eğitim Sanatı ve Dostları Derneği’nden seminer alacaklardır. Bu ve benzeri işbirlikleri sayesinde katılımcı, alternatif bir model sunmayı hedefleyen okul projemiz İstanbul sınırları içindeki üniversitelerin eğitim fakülteleri ve eğitime gönül vermiş dernek ve kuruluşlarla ilişki içerisinde olacak ve buralarda eğitim gören aday öğretmenler için alternatif modelleri staj ve gözlem yoluyla öğrenebilecekleri bir alan olacaktır.

Okulun fiziksel koşulları, eğitim programından bağımsız olarak ele alınamaz. Çocuk merkezli olmayı hedefleyen bir programın uygulanacağı okulun da çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle okulun bahçesi dahil tüm alanları öğrenme alanları olarak tasarlanacaktır. Okuldaki öğrenme alanları büyük grup, küçük grup ve bireysel çalışma ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak biçimde oluşturulacaktır. Okulun, öncelikli olarak orada “yaşayan” çocuklar için oluşturulduğu fikrine dayanarak tüm fiziksel yapısı çocuğun hakimiyet kurarak bağımsızlık kazanacağı biçimde tasarlanacak; tüm donanım da yine bu fikre uygun olarak temin edilecektir. Ayrıca geleneksel okullardaki sınıf ve okul tasarımı yerine çocukların kendilerini evlerinde hissedebilecekleri ve dolayısıyla sahiplenebilecekleri “ev benzeri” öğrenme alanları da tasarlanacaktır.

Çocukların ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği her alan için olanaklar yaratılması programın temel ilkelerinden birisini oluşturacaktır. Bu ilkenin okul mekanı içinde gerçekleştirilmesinin önündeki zorluklar ise okulun yakın ve uzak çevresinin de öğrenme alanları olarak tasarlanması ve kullanılması ile aşılacaktır. Bu bağlamda okulumuzda eğitim faaliyetleri, aile ve okulun yakın/uzak çevresini (toplumla ilişkileri) de içine alan bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Ailelerden ve -özellikle okulun içinde bulunduğu yakın- çevreden, öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık vermek maksadıyla bilgi, materyal ve mekan kaynakları olarak yararlanılacaktır. Bu yaklaşım ile okul-aile-toplum arasındaki koparılmış bağın yeniden kurulması, okulun yakın çevresiyle dönüştürücü ve dayanışmaya dayalı bir ilişki geliştirmesi hedeflenmektedir. Aynı yaklaşımın bir parçası olarak, okul da -mevcut imkanları dahilinde- yakın çevrenin ihtiyaçlarına hizmet etmeyi hedefleyecektir.
baskabirokulmumkun.net
 

 


Şiddetleşme
Şiirli Karneler
TABİP
Teşekkür Ziyareti
Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
Törenlerin Kutlama Şekli

Ulusal Ajans
Üstün Zekalılar
Veli Eğitim Projesi
Veli Kaynak Kitabı Projesi
Veliyiz Okuldayız
Zil Sesi Yok


Ekim 2007'den bugüne kadar 905882 ziyaretçi (1928144 klik) burdaydı!
Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir. Site sahipleri lütfen etkin bağlantı (webmasterlar aktif link) veriniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol