Harika Eğitim Projeleri - Alternatif Eğitim
   
Efkan Doğan
  ANA SAYFA
  AB Gençlik Programları
  AB İçin Proje Sunusu
  Abla, Ağabey, Kardeş El Ele
  Açık Hava Resim Sergisi
  Akran Arabuluculuğu
  Askıda Kitap Projesi
  Ayın Konukları
  Başarı Hikayeleri
  Bilgi Merdiveni
  BİLSEM
  Bilgi Paylaşımı Forumu
  Bir Sürprizim Var
  Bir Varmış Bir Yokmuş
  Branş Derslikleri
  Camlı Sınıf Kapıları
  COMENIUS 1
  Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu
  Derslik Donatma Projesi
  Disiplin Takip Formu
  Dürüstlük Dolabı ve Beslenme Dostu Okul Projesi
  Eğitimde Alternatif Uygulamalar
  => Sınıf Egzersizleri
  => Biçimlendirici (Formative) Değerlendirme
  => Japon ve Türk Eğitim Sistemleri
  => Türk ve Japon Eğitim sistemi
  => JAPON EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE
  => Dünyada eğitim sistemleri
  => Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemi
  => Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemleri
  => Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri
  => Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 3
  => Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 2
  => Alternatif Eğitim
  => BBOM Eğitim Modeli
  => BBOM Finansman Modeli
  => Gülümseyen Öğretmen
  => Duvardaki Bir Başka Tuğla
  => Ayakta Durmanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi
  => Serbest Kıyafet Uygulaması
  => Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya 2
  => Başarılı Öğretmenlerin Farklı Yaptığı 25 Şey
  => İdeal Öğretmen Öğretmez
  => Radikal Bir Farklılık Getir
  => Bütün Okullar Anaokulu Gibi Olmalı
  => Oyunların Beyni Ödüllendirmesi
  => Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya
  => Bugün Okul Nasıl Geçti
  => Ders Çalışma Sanatı ya da Beynimiz En İyi Nasıl Öğrenir
  => Öğrenciler Öğretmenler Hakkında En Çok Ne Hatırlar
  => Doğu ve Batının Öğrenmeye Farklı Bakışı
  => Nasıl Daha İyi Bir Öğretmen Olabilirim
  => Öğretmene Söz Var
  => Öğretmenler Rekabet Ettiğinde Herkes Kaybeder
  => Eğlenceli Okul Sıraları
  => Zorbalık, elma
  => Beni Ödülle Cezalandırma
  => Az, Daha Fazladır Fin
  => Gereksiz Bilgiler ve Yaşamdan Kopuk Eğitim
  => Öğretmenlerin Öğrencilere Söylemekten Kaçınması Gereken 13 Şey
  => Masalara Yazılan İlham Verici Sözler
  Eğitim Reformu Girişimi
  Eğitimde Ödüllendirme
  E.P. Ödüllendirme Yönergesi
  Eğitimde Kalite Ödülü
  Eğitim Yarışmaları
  E-Sergi Uygulaması
  Gönüllü Kütüphaneci
  Gördüklerim, Duyduklarım
  Günün Sorusu
  Günün Sözü Uygulaması
  Hadi Gali Gel de Beraber
  Her İnsan Değerlidir
  İyilik Kutusu
  Kantinde ‘kantinci’ yok
  Kantinde meyve
  Kelime Hazinesi Kutusu
  Kötü Söz Söylemeyelim
  Mavi Kart
  Medeniyetler Beşiği
  MEGEP
  Müzede Eğitim
  Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders
  Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesi
  Okul Televizyonu Projesi
  Oyun Parkı
  Öğrenci Duvar Resimleri
  Öğretmen Gelişim Kitaplığı
  Öğretmene Karne
  Öğretmenlere Tavsiyeler
  Öğretmenin İnternet Sitesi
  Öğretmen Kürsüsü Projesi
  Öğretmen Proje Yarışması
  Öğretmenler İlköğretim Okulu
  Örnek Sınıflar, Örnek Öğretmenler
  Proje Bayramı
  Proje Klasörü Projesi
  Proje Paylaşımı Projesi
  Projeler Koordinasyon Merkezi
  Sabah İçtiması
  Sanat,Tarih Fen Koridorları
  Sınıflararası Kültürel İkram
  Sizden Gelenler
  Sınıfına Sahip Çık
  Sürekli Sergi Salonu
  Şiirli Karneler
  TABİP
  Teşekkür Ziyareti
  Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
  Törenlerin Kutlama Şekli
  Ulusal Ajans
  Veli Kitabı
  Web Tabanlı Projeler
  Yükselen Gençlik
  Zil Sesi Yok
  Veliyiz Okuldayız
  Ziyaretçi Defteri
  Gönüllü Ders Liderliği
  Kalitesiz Öğretmenin Özellikleri

edu oyuncak satışı24-TV

BBOM Eğitim Modeli, Alternatif Eğitim

BBOM okulunun eğitim programı, “tek-tip öğrenci” anlayışından tamamen farklı olan “çocuk merkezli” bir tasarıma dayalı olarak geliştirilecektir. Çocuk merkezli tasarımın temel özelliği, eğitim programının, hedef, içerik, öğretim stratejileri ve değerlendirme öğelerinin, çocukların ilgi, ihtiyaç ve bireysel öğrenme farklılıkları merkeze alınarak düzenlenmesidir. Bir başka deyişle bu anlayış, her çocuğun duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığını temel alır ve şu ilkelere dayalıdır: Öğrencilerin çok yönlülüğünün ve farklılığının kabulü, kişisel motivasyonun öğrenme sürecinin başlangıç noktası sayılması, öğrenenin hata yapma hakkının kabul edilmesi, öğrenenin uygun öğrenme stratejilerini geliştirmek üzere desteklenmesi, öz-değerlendirmenin esas alınması. Bu ilkelerden hareketle, çocuk merkezli tasarımlar, eğitim sürecinde her çocuk için kendisine uygun özgün izlekler tasarlamasını hedefler.

Okulun eğitim programı geliştirilirken, çocuk merkezli tasarımın gereklilikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Programı’nın sunduğu olanaklar birleştirilecektir. 2005 yılında AB uyum süreci çerçevesinde yenilenen MEB İlköğretim Programı öğretim yöntem ve stratejileri, öğretim materyalleri ve değerlendirme teknikleri açısından her çocuğun kendisine uygun tasarımları hayata geçirilebilmesini desteklemektedir. MEB’in kazanımlar ve içerik hedefleri ise çocuk-merkezli özgün tasarımlara bütünüyle olanak tanımamaktadır. Bu nedenle geliştireceğimiz programda MEB İlköğretim Programı’nın içerik ve kazanımları temel kazanımlar olarak korunacak, bunlara ek olarak çocukların kendilerinin oluşturduğu hedefler de programa yansıtılacaktır.

Çocuk merkezli eğitim anlayışı, gözlem ve diğer bilimsel tekniklerden elde edilen veriler doğrultusunda her çocuk için en uygun strateji, yöntem, materyal ve değerlendirme tekniğinin belirlenmesini gerektirir. Öğretim yöntem ve stratejilerinin seçim ölçütü, konuya ya da öğrenci grubuna uygunluk yerine her çocuğun öğrenme stiline uygunluk olacaktır. Okulumuzda, hata kontrolünü içermesi nedeniyle, çocukların bağımsız çalışmalarına ve eğitimin bireyselleştirilmesine olanak sağlayan Montessori okuma yazma, coğrafya, biyoloji, matematik ve günlük yaşam materyalleri ile doğal maddelerden yapılan ve çocukların yaratıcıklarını geliştirmeyi hedefleyen Waldorf materyallerinden temel öğretim malzemeleri olarak yararlanılacaktır. Değerlendirme öğesinin temelini ise çocuğun kendine koyduğu bireysel hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği öz değerlendirme ve öğretmeniyle-ailesiyle yapacağı değerlendirme gibi alternatif değerlendirme teknikleri oluşturacaktır. “Sonuç değerlendirme” yerine bireysel gelişiminin değerlendirilmesini içeren “süreç değerlendirme”ye ağırlık verilecektir.

Okulumuz, MEB’nın düzenlemeleri doğrultusunda hem mevcut programın güçlü yönlerini programın aslına uygun olarak uygulamak hem de alternatif uygulamalar ile bu programı destekleyen ve ötesine geçen uygulamalara yer vermek istemektedir. Eğitim programının kağıt üzerinden uygulamaya geçebilmesi, öğretmenlerin yeterliliğine ve programın dayalı olduğu eğitim felsefesini desteklemelerine bağlıdır. MEB İlköğretim Programı’nın kuramsal temellerini bilişselcilik ve yapılandırmacılık oluşturmaktayken halen eğitim fakültelerinde davranışçı ekolün hakim olduğu görülmektedir. Bu durum mevcut ilköğretim programının felsefesini benimsemeyen ve alternatif eğitim modellerini bilmeyen öğretmenlerin yetiştirilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, okul projemizin en temel ayaklarından biri geliştireceğimiz eğitim programını uygulamaya geçirebilecek öğretmenlerin seçilmesi ve yetiştirilmesidir.

Öğretmen adayları, dernek bünyesinde oluşturulan, eğitimciler ve akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenen öğretmenler 2010-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi- Deutsche Montessori Vereinigung ortaklığı ile düzenlenecek Montessori Öğretmen Eğitim Diploma Programı’nı ve 2011-2012 döneminde düzenlenmesi planlanan Demokratik Öğretmen Eğitim Programı’nı tamamlayacaklardır. Yine alternatif eğitim metotlarından Waldorf Pedagojisi ile ilgili olarak da Eğitim Sanatı ve Dostları Derneği’nden seminer alacaklardır. Bu ve benzeri işbirlikleri sayesinde katılımcı, alternatif bir model sunmayı hedefleyen okul projemiz İstanbul sınırları içindeki üniversitelerin eğitim fakülteleri ve eğitime gönül vermiş dernek ve kuruluşlarla ilişki içerisinde olacak ve buralarda eğitim gören aday öğretmenler için alternatif modelleri staj ve gözlem yoluyla öğrenebilecekleri bir alan olacaktır.

Okulun fiziksel koşulları, eğitim programından bağımsız olarak ele alınamaz. Çocuk merkezli olmayı hedefleyen bir programın uygulanacağı okulun da çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle okulun bahçesi dahil tüm alanları öğrenme alanları olarak tasarlanacaktır. Okuldaki öğrenme alanları büyük grup, küçük grup ve bireysel çalışma ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak biçimde oluşturulacaktır. Okulun, öncelikli olarak orada “yaşayan” çocuklar için oluşturulduğu fikrine dayanarak tüm fiziksel yapısı çocuğun hakimiyet kurarak bağımsızlık kazanacağı biçimde tasarlanacak; tüm donanım da yine bu fikre uygun olarak temin edilecektir. Ayrıca geleneksel okullardaki sınıf ve okul tasarımı yerine çocukların kendilerini evlerinde hissedebilecekleri ve dolayısıyla sahiplenebilecekleri “ev benzeri” öğrenme alanları da tasarlanacaktır.

Çocukların ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği her alan için olanaklar yaratılması programın temel ilkelerinden birisini oluşturacaktır. Bu ilkenin okul mekanı içinde gerçekleştirilmesinin önündeki zorluklar ise okulun yakın ve uzak çevresinin de öğrenme alanları olarak tasarlanması ve kullanılması ile aşılacaktır. Bu bağlamda okulumuzda eğitim faaliyetleri, aile ve okulun yakın/uzak çevresini (toplumla ilişkileri) de içine alan bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Ailelerden ve -özellikle okulun içinde bulunduğu yakın- çevreden, öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık vermek maksadıyla bilgi, materyal ve mekan kaynakları olarak yararlanılacaktır. Bu yaklaşım ile okul-aile-toplum arasındaki koparılmış bağın yeniden kurulması, okulun yakın çevresiyle dönüştürücü ve dayanışmaya dayalı bir ilişki geliştirmesi hedeflenmektedir. Aynı yaklaşımın bir parçası olarak, okul da -mevcut imkanları dahilinde- yakın çevrenin ihtiyaçlarına hizmet etmeyi hedefleyecektir.
baskabirokulmumkun.net
 

   
Ekim 2007'den bugüne kadar 742723 ziyaretçi (1646726 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.