semerşah
beşir
efgan.net

 
Efkan Doğan
ANA SAYFA
AB Gençlik Programları
AB İçin Proje Sunusu
Açık Hava Resim Sergisi
Akran Arabuluculuğu
Askıda Kitap Projesi
Askıda Kırtasiye Projesi
Ayın Konukları
Başarı Hikayeleri
Bilgi Merdiveni
BİLSEM
Bilgi Paylaşımı Forumu
Bir Sürprizim Var
Bir Varmış Bir Yokmuş
Branş Derslikleri
Camlı Sınıf Kapıları
COMENIUS 1
Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu
Derslik Donatma Projesi
Disiplin Takip Formu
Dürüstlük Dolabı ve Beslenme Dostu Okul Projesi
Eğitimde Alternatif Uygulamalar
=> Sınıf Egzersizleri
=> Biçimlendirici (Formative) Değerlendirme
=> Japon ve Türk Eğitim Sistemleri
=> Türk ve Japon Eğitim sistemi
=> JAPON EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE
=> Dünyada eğitim sistemleri
=> Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemi
=> Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemleri
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 3
=> Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 2
=> Alternatif Eğitim
=> BBOM Eğitim Modeli
=> BBOM Finansman Modeli
=> Gülümseyen Öğretmen
=> Duvardaki Bir Başka Tuğla
=> Ayakta Durmanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi
=> Serbest Kıyafet Uygulaması
=> Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya 2
=> Başarılı Öğretmenlerin Farklı Yaptığı 25 Şey
=> İdeal Öğretmen Öğretmez
=> Radikal Bir Farklılık Getir
=> Bütün Okullar Anaokulu Gibi Olmalı
=> Oyunların Beyni Ödüllendirmesi
=> Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya
=> Bugün Okul Nasıl Geçti
=> Ders Çalışma Sanatı ya da Beynimiz En İyi Nasıl Öğrenir
=> Öğrenciler Öğretmenler Hakkında En Çok Ne Hatırlar
=> Doğu ve Batının Öğrenmeye Farklı Bakışı
=> Nasıl Daha İyi Bir Öğretmen Olabilirim
=> Öğretmene Söz Var
=> Öğretmenler Rekabet Ettiğinde Herkes Kaybeder
=> Eğlenceli Okul Sıraları
=> Zorbalık, elma
=> Beni Ödülle Cezalandırma
=> Az, Daha Fazladır Fin
=> Gereksiz Bilgiler ve Yaşamdan Kopuk Eğitim
=> Öğretmenlerin Öğrencilere Söylemekten Kaçınması Gereken 13 Şey
=> Masalara Yazılan İlham Verici Sözler
Eğitim Reformu Girişimi
Eğitimde Ödüllendirme
E.P. Ödüllendirme Yönergesi
Eğitimde Kalite Ödülü
Eğitim Yarışmaları
E-Sergi Uygulaması
Gönüllü Ders Liderliği
Gönüllü Kütüphaneci
Gördüklerim, Duyduklarım
Günün Sorusu
Günün Sözü Uygulaması
Hadi Gali Gel de Beraber
Her İnsan Değerlidir
Kalitesiz Öğretmeni Nasıl Tanırsınız
Kantinde ‘kantinci’ yok
Kantinde meyve
Kelime Hazinesi Kutusu
Kötü Söz Söylemeyelim
Mavi Kart
MEGEP
Müzede Eğitim
Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders
Okul Televizyonu Projesi
Oyun Parkı
Öğretmen Gelişim Kitaplığı
Öğretmene Karne
Öğretmenlere Tavsiyeler
Öğretmenin İnternet Sitesi
Öğretmen Kürsüsü Projesi
Öğretmen Proje Yarışması
Öğretmenler İlköğretim Okulu
Örnek Sınıflar, Örnek Öğretmenler
Proje Bayramı
Proje Klasörü Projesi
Proje Paylaşımı Projesi
Sabah İçtiması
Sadaka Köşesi
Sanat,Tarih Fen Koridorları
Sınıflararası Kültürel İkram
Sizden Gelenler
Sınıfına Sahip Çık
Okulda Sadaka Taşı Projesi
Sürekli Sergi Salonu
Şiirli Karneler
TABİP
Teşekkür Ziyareti
Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
Törenlerin Kutlama Şekli
Ulusal Ajans
Veli Kitabı
Web Tabanlı Projeler
Zil Sesi Yok
Veliyiz Okuldayız
Ziyaretçi Defteri
 

Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 3

Tablo 5

Yıllara Göre İlköğretimde Yer Alan Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları

Yıllar

Okul Sayıları

Öğrenci Sayısı

Öğretmen sayısı

Öğretmen/Öğrenci Oranı

1983

20,384

3.660.634

168,514

22.3

1984

20,020

3.571.376

165,637

22.1

1985

19,734

3.542.076

164,429

22.2

1986

19,549

3.548.313

165,318

22.1

1987

19,432

3.576.938

168,385

21.9

1988

19,319

3.618.300

169,700

22,0

1989

19,232

3.667.129

172,414

22,0

1990

19,162

3.734.025

175,599

22,0

1991

19,047

3.782.108

176,295

22.2

1992

18,926

3.811.404

177,873

22.2

1993

18,828

3.878.753

179,420

22.4

1994

18,683

3.945.344

180,558

22.7

1995

18,551

4.005.842

181,910

22.9

1996

18,480

4.075.664

182,626

23.2

1997

18,392

4.113.219

182,442

23.4

1998

18,312

4.140.130

181,394

23.7

1999

18,234

4.140.955

182,646

23.5

2000

18,158

4.120.900

183,762

23.3

2001

18,069

4.097.691

185,534

22.9

2002

17,985

4.065.042

187,409

22.5

2003

17,861

4.022.656

184,009

22.6

 2004

17,751

3.980.711 

183.941

 21,6

 2005

 17,691

3.939.013 

 182.046

21,6

 2006

 17,585

3.887.141 

180.343

 21,5

Kaynak: National Statistics, DFEE, 2006

İlköğretim kurumlarının sayıları 1983–2006 yılları arasında incelendiğinde kurum sayılarında artış yerine azalmanın olduğu görülmektedir. 1983 yılında 20,384 okul hizmet verirken bu değer 2799 azalarak okul sayıları 17,585’e inmiştir.

Okul öncesi öğretim kurumlarına nazaran ilköğretim kurumlarında öğrenci ve öğretmen sayılarında sürekli bir artış gözlenmektedir. 1983 yılında 3.660.634 öğrenci ilköğretimde yer alırken 2006 yılında bu sayı 226.507 değerinde artmış ve öğrenci sayıları 3.887.148’e ulaşmıştır. Öğretmen sayılarına bakıldığında 1983 yılında 168,514 öğretmen hizmet verirken 2006 yılında hizmet veren öğretmen sayısı 180,343’e çıkmıştır. Öğretmen/öğrenci oranlarında ise yıllara göre az miktarda artış ve azalma gözükse de 1983 yılı ile 2006 yılı karşılaştırıldığında 0,8 oranında bir azalma olmuş ve 1983 yılındaki 22,3 oranı 2006 yılında 21,5’e düşmüştür.

 

5. SONUÇ

Türk Eğitim Sisteminin ilkeleri incelendiğinde sosyo-ekonomik, kültürel ve politik yaşantılar dikkate alınarak en uygun ilkelerin belirlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Toplumsal yaşam ve sistemi ön planda tutan bu ilkeler bireysel özellikleri ortaya çıkaracak nitelikte değildir. İngiliz Eğitim Sisteminde ise ilkeler bireyselliğe ve bireysel gelişim ve özelliklere yöneliktir. İki eğitim sisteminin ilkeleri arasındaki temel fark Türk Eğitim Sistemi ilkelerinin topluma, İngiliz Eğitim Sisteminin ilkelerinin ise bireyselliğe yönelik olmasıdır. Ayrıca Türkiye’nin kalkınmakta olan bir ülke olması nedeniyle ilkeler toplumsal yaşamı oluşturma ve demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmesi hedeflerken, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olan İngiltere bu kaygıları yaşamaksızın bireysel ilgi ve ihtiyaçları ön planda tutarak toplumsal yarar ve gelişim sağlamayı hedefleyen ilkeleri benimsemiştir. Buna karşın Karacaoğlu & Çabuk’un (2002) araştırma sonuçlarına göre Türkiye ve İngiltere Eğitim Sistemlerinin, farklı kültürlerin etkisiyle farklı yapılarda oluştuğu ve oldukça değişik süreçlerden geçtiği anlaşılmaktadır. Geleneksel yapısını sürdürme eğiliminde olan İngiliz halkı, bir yandan da seçkin bir sınıf yetiştirmeye devam etmektedir. İngiliz Eğitim Sistemi, Türk Eğitim Sistemine kıyasla daha esnek, daha fazla bireyselleştirilmiş bir eğitim hizmeti sunmaya yönelmiştir.

Eğitim ilke ve amaçları belirlenirken yaşanılan küreselleşme süreci içinde ulusal değerlerin yanında evrensel değerlerin de kazandırılacağı ilkeler ve amaçlar da esas alınmalıdır. Türk Eğitim Sisteminde ise amaç ve ilkeler devletin varlığını korumak ve sistemini devam ettirmek için gerekli olan değerleri içermektedir.

Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıl olup 6–14 yaş arası çocukları içermektedir. İngiltere’de ise zorunlu eğitim 11 yıl olup 5–16 yaş arası çocukları içermektedir. Bu açıdan bakıldığında da İngiltere’nin zorunlu eğitim süresinin Türkiye’den fazla olduğu görülmektedir. Zorunlu eğitim süresinin fazlalığı hiç şüphesiz ki daha eğitimli ve bilinçli yurttaşların yetiştirilmesini sağlayacaktır. Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıllık kesintisiz eğitimi kapsamaktadır. İngiltere’de ise eğitim ulusal programa göre dört kademeye ayrılmıştır ve zorunlu eğitim bu dört ana kademeyi kapsamaktadır. Eğitim kademeleri incelendiğinde de her iki ülkede de okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Fakat okullaşma oranları incelendiğinde İngiltere ve Türkiye arasında okul öncesi eğitimde büyük farklar bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de okul öncesi okullaşma 2005–2006 istatistiklerine göre sadece %21,3 olup (MEB İstatistik, 2006), bu oran İngiltere’de, %94’tür (National Statistics, 2004). Zorunlu Eğitimde ise Türkiye’de okullaşma oranı 2005–2006 istatistiklerine göre %89,7 (MEB İstatistik, 2006), bu oran İngiltere’de %100’dür (National Statistics, 2006). Bu sonuçlara göre eğitim kademelerine göre okullaşma oranları incelendiğinde İngiltere’de her eğitim kademesinde okullaşma oranı Türkiye’ye göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Her iki ülkenin eğitim kademelerinde değerlendirme süreçleri incelendiğinde Türkiye’de öğretmenlerin kendi değerlendirmelerini yaptıkları, ancak İngiltere’de her kademe sonunda belirli alanlarda ulusal testler ile değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Buna karşın Türkiye’de sabit bir program yer alırken İngiltere’de program bölgeden bölgeye, okuldan okula ve hatta öğretmenden öğretmene değişebilmektedir.

 

6. ÖNERİLER

Türk Eğitim Sistemi ilkeleri devletin varlığını korumak amacıyla temel değerleri kazandırmayı hedeflemiştir. Bununla beraber sistemin ilkeleri bireyselliği ön plana çıkaracak şekilde, bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekler doğrultusunda da yapılan yeni ilköğretim programı çalışmaları hızlandırılmalı ve bu doğrultuda araştırmalar desteklenmelidir.

Türkiye’de eğitim kademelerinde okul öncesi dönemden yükseköğretime kadar olan döneme kadar okullaşma oranı çok düşüp olup eğitim dışında kalan nüfus oranı yüksektir. Eğitimin tüm nüfusa ulaşabilmesi ve her bireyin eğitim sürecinden geçmesi gereklidir.

Türkiye’de de ulusal testler ön plana çıkarılarak değerlendirilme sürecinin olması bölgeler arası eğitim farklılıklarına ve bölge okullarına göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli etkiler yapabilecektir. Ayrıca ulusal testler ile okullar arası farklılıkları belirlenerek eğitim standartlarının oluşturulması sağlanabilir. Böylelikle Türkiye’deki okul standartlarının ve nitelikli eğitim sağlanmasında bir adım atılabilir.

Türkiye’de eğitim sistemi, İngiltere olduğu gibi merkezi ve yerel yönetim bir arada yetkilerin paylaşıldığı bir sistem haline getirilebilir. Böylelikle hem yerel düzeyde ve bireysel düzeyde ihtiyaçlara cevap verilerek eğitimde program çeşitliliği sağlanmış olacak, hem de merkezi kurumların yetkileri nedeniyle bölgeler arasında farklılıklar en aza indirilecektir.

Karşılaştırmalı eğitimi etkileyen faktörler göz önüne alınarak Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri daha ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. İngiliz Eğitim Sisteminin Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim politikalarına olan etkileri araştırılarak Avrupa Birliği eğitim politikaları ile Türkiye Eğitim Sistemi ve Politikası değerlendirilebilir.

Türk Eğitim Sistemi ve politikasını daha etkili ve verimli olarak değerlendirebilmek için merkezi yönetim odaklı sistemler, yerel yönetim odaklı sistemler ve yarı merkezi yarı yerel yönetim odaklı sistemler incelenerek farklı ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırılabilir.

 

 

 

 

 

Kaynakça

 

Alexander, R. & Rose, J. & Woodhead, C. (1993) Curriculum organisation and classroom practice in primary schools. UK: Department of Education and Science.

Demirel, Ö. (2001) Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2003) Çağdaş eğitim sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık

Karacaoğlu, Ö.C. & Çabuk, B. (2002). Türk ve İngiliz eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 155-156. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/karacaoglu.htm. Erişim: 18.03.2007

King, E. (1979) Other schools and ours comparative studies for today. London: Holt

Korkmaz, T. (2005) Türk ve İngiliz eğitim sistemlerinin karşılaştırılması, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Lauwerys, J.A. & Neff, K. & Varış, F. (1979) Mukayeseli eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Laycock, L. (2002) Primary Schools, Education in the United Kingdom. (Edi.: L.Gearon). London: David Fulton Publishers: (s. 69–80)

Long, P. (2002) Early Years Education, Education in the United Kingdom. (Edi.: L.Gearon). London: David Fulton Publishers: (s. 55–66)

MEB (2006) Türkiye eğitim istatistikleri 2005–2006, Ankara: MEB Yayınları

Merriam B.S. (1998) Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey Bass Publishers.

Moon, B. (2001) A Guide to the national curriculum. Oxford: Oxford University Press.

National Curriculum (1999) London: DFEE & QCA.

HMSO: National commission of inquiry into higher education (NICHE) (1997) Higher Education for a Learning Society. London: HMSO.

O’Hear, P. (1993) Coherence in curriculum planning” Assessing the National Curriculum (Edi. P. O’Hear & J.White). London: Paul Chapman Publishing Ltd. (15-25)

Oğuzkan, A.F. (1993) Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Gül Yayınları.

Thomas, R.M. (1990) The nature of comparative education, International comparative education practices, issues & prospects. (Edi.: R.M. Thomas). Oxford: Pergamon Press.

Türkoğlu, A. (1995) Fransa, İsveç ve Romanya eğitim sistemleri. Ankara: A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 121.

Türkoğlu, A. (1998) Karşılaştırmalı eğitim. Adana: Baki Kitabevi.

Ulich, R. (1961) The education of nations. Cambridge: Harvard University Press.

Ültanır, G. (2000) Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Ankara: Eylül Kitap ve Yayınevi.

Department of Education and Skills http://www.dfes.gov.uk/

http://www.parentcentre.gov.uk/linkAttachements/ACF113.gif)

http://www.eurydice.org/

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/uke.htm

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html#Govt

National Statistics http://statistics.gov.uk

National Curriculum http://www.nc-uk.net/what-is.html

Türkiye’de 2009 yılından itibaren 6., 7. ve 8. sınıftan itibaren İngiliz eğitim sistemine benzer değerlendirme süreci eğitim sisteminde yer alması söz konusudur.

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/makaleler/reddedildi/5/IO101.doc
Şiddetleşme
Şiirli Karneler
TABİP
Teşekkür Ziyareti
Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
Törenlerin Kutlama Şekli

Ulusal Ajans
Üstün Zekalılar
Veli Eğitim Projesi
Veli Kaynak Kitabı Projesi
Veliyiz Okuldayız
Zil Sesi Yok


Ekim 2007'den bugüne kadar 964709 ziyaretçi (2024421 klik) burdaydı!
markalife
Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir. Site sahipleri lütfen etkin bağlantı (webmasterlar aktif link) veriniz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol