Harika Eğitim Projeleri - BBOM Eğitim Modeli
   
Efkan Doğan
  ANA SAYFA
  AB Gençlik Programları
  AB İçin Proje Sunusu
  Abla, Ağabey, Kardeş El Ele
  Açık Hava Resim Sergisi
  Akran Arabuluculuğu
  Askıda Kitap Projesi
  Ayın Konukları
  Başarı Hikayeleri
  Bilgi Merdiveni
  BİLSEM
  Bilgi Paylaşımı Forumu
  Bir Sürprizim Var
  Bir Varmış Bir Yokmuş
  Branş Derslikleri
  Camlı Sınıf Kapıları
  COMENIUS 1
  Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu
  Derslik Donatma Projesi
  Disiplin Takip Formu
  Dürüstlük Dolabı ve Beslenme Dostu Okul Projesi
  Eğitimde Alternatif Uygulamalar
  => Sınıf Egzersizleri
  => Biçimlendirici (Formative) Değerlendirme
  => Japon ve Türk Eğitim Sistemleri
  => Türk ve Japon Eğitim sistemi
  => JAPON EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE
  => Dünyada eğitim sistemleri
  => Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemi
  => Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemleri
  => Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri
  => Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 3
  => Türk ve İngiliz Eğitim Sistemleri 2
  => Alternatif Eğitim
  => BBOM Eğitim Modeli
  => BBOM Finansman Modeli
  => Gülümseyen Öğretmen
  => Duvardaki Bir Başka Tuğla
  => Ayakta Durmanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi
  => Serbest Kıyafet Uygulaması
  => Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya 2
  => Başarılı Öğretmenlerin Farklı Yaptığı 25 Şey
  => İdeal Öğretmen Öğretmez
  => Radikal Bir Farklılık Getir
  => Bütün Okullar Anaokulu Gibi Olmalı
  => Oyunların Beyni Ödüllendirmesi
  => Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya
  => Bugün Okul Nasıl Geçti
  => Ders Çalışma Sanatı ya da Beynimiz En İyi Nasıl Öğrenir
  => Öğrenciler Öğretmenler Hakkında En Çok Ne Hatırlar
  => Doğu ve Batının Öğrenmeye Farklı Bakışı
  => Nasıl Daha İyi Bir Öğretmen Olabilirim
  => Öğretmene Söz Var
  => Öğretmenler Rekabet Ettiğinde Herkes Kaybeder
  => Eğlenceli Okul Sıraları
  => Zorbalık, elma
  => Beni Ödülle Cezalandırma
  => Az, Daha Fazladır Fin
  => Gereksiz Bilgiler ve Yaşamdan Kopuk Eğitim
  => Öğretmenlerin Öğrencilere Söylemekten Kaçınması Gereken 13 Şey
  => Masalara Yazılan İlham Verici Sözler
  Eğitim Reformu Girişimi
  Eğitimde Ödüllendirme
  E.P. Ödüllendirme Yönergesi
  Eğitimde Kalite Ödülü
  Eğitim Yarışmaları
  E-Sergi Uygulaması
  Gönüllü Kütüphaneci
  Gördüklerim, Duyduklarım
  Günün Sorusu
  Günün Sözü Uygulaması
  Hadi Gali Gel de Beraber
  Her İnsan Değerlidir
  İyilik Kutusu
  Kantinde ‘kantinci’ yok
  Kantinde meyve
  Kelime Hazinesi Kutusu
  Kötü Söz Söylemeyelim
  Mavi Kart
  Medeniyetler Beşiği
  MEGEP
  Müzede Eğitim
  Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders
  Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesi
  Okul Televizyonu Projesi
  Oyun Parkı
  Öğrenci Duvar Resimleri
  Öğretmen Gelişim Kitaplığı
  Öğretmene Karne
  Öğretmenlere Tavsiyeler
  Öğretmenin İnternet Sitesi
  Öğretmen Kürsüsü Projesi
  Öğretmen Proje Yarışması
  Öğretmenler İlköğretim Okulu
  Örnek Sınıflar, Örnek Öğretmenler
  Proje Bayramı
  Proje Klasörü Projesi
  Proje Paylaşımı Projesi
  Projeler Koordinasyon Merkezi
  Sabah İçtiması
  Sanat,Tarih Fen Koridorları
  Sınıflararası Kültürel İkram
  Sizden Gelenler
  Sınıfına Sahip Çık
  Sürekli Sergi Salonu
  Şiirli Karneler
  TABİP
  Teşekkür Ziyareti
  Toplantı ve Faaliyet Çizelgesi
  Törenlerin Kutlama Şekli
  Ulusal Ajans
  Veli Kitabı
  Web Tabanlı Projeler
  Yükselen Gençlik
  Zil Sesi Yok
  Veliyiz Okuldayız
  Ziyaretçi Defteri
  Gönüllü Ders Liderliği
  Kalitesiz Öğretmenin Özellikleri

edu oyuncak satışı24-TV

BBOM Eğitim Modeli

Ülkemizdeki ilköğrenim sisteminin birbirinin içine geçmiş birçok köklü sorunu bulunmaktadır. Birinci temel sorun ilköğrenim sistemine tek tipleştirici bir eğitim anlayışının hakim olmasıdır. İkinci temel sorun eğitim bürokrasisi, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci zincirinde aşırı hiyerarşik ve disipliner bir yönetim anlayışının var olmasıdır. Üçüncü temel sorun devlet okulu-özel okul kutuplarında kurulmuş ve eşitlik ilkesini zedeleyen bir finansman yapısının olmasıdır. Dördüncü temel sorun ise eğitim anlayışının ekolojik değerleri geri plana atmasıdır.

Ülkedeki eğitim sistemi, en azından uygulama düzeyinde, öğrencilerin ilgilerinin, yeteneklerinin, duygu ve düşünce dünyalarının farklılıklarını yok sayarak tek-tip öğrenci yetiştirmektedir. Bu model, büyük bir ölçüde, öğrencilerin kendilerine ait yaratıcılıklarını keşfetmeye, ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmaya, kendilerini gerçekleştirmeye ve tanımaya imkan tanınmamaktadır. Bunun yanı sıra, ilköğrenim sisteminin genelinde rekabetçi bir ortam ve sınav odaklı bir eğitim anlayışı hakimdir. Nitekim, hem devlet okulları hem de özel okullardaki ilköğrenim sistemine hakim olan eğitim anlayışı, sınav endeksli olduğu için ezbere dayanan, düşünmeyi ve analizi ön plana çıkaramayan bir eğitim felsefesini ortaya çıkarmaktadır.

Öte yandan ilköğrenim sisteminin yönetim (ve denetim) yapısı son derece merkeziyetçi ve bürokratiktir. Bu merkeziyetçi ve bürokratik anlayış da eğitimin, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ihtiyaçlarını hiçbir şekilde dikkate almayan bir yaklaşımla yürütülmesine yol açmaktadır. Eğitimdeki bu hiyerarşik yapı genç nesillerde demokrasi kültürünün filizlenmesine engel olmaktadır. Özellikle ilköğretimde tüm sistem, öncelikle öğrencilerin kendisini gerçekleştirme koşullarını sağlamaya yönelik olmalı ve bu doğrultuda aileler, öğretmenler, okul yönetimi ve öğrenciler bu hedefi gerçekleştirmek için katılımcı biçimde birlikte hareket edebilmelidir.

Ülkedeki eğitim sisteminde eşitlik ilkesini ihlal eden ikili bir yapılanma mevcuttur. Bir yanda, yetersiz altyapı imkanları ve kısıtlı kaynaklarıyla hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından asgari eğitim koşullarını sağlamanın uzağındaki devlet okulları; diğer yanda ise donanım sorunlarını maddi imkanlarıyla çözmüş ancak bu imkanları çok sınırlı sayıda öğrencinin kullanımına sunan ve kâr amacı güden ticari birer işletme mantığıyla faaliyet gösteren özel okullar, bu ikili ve sorunlu yapının bileşenlerini oluşturmaktadır. Devlet okullarında sınıflar, öğrencilerin fiziki altyapı ve donanımdan gerektiği gibi faydalanmasını engelleyecek derecede kalabalıktır. Yüksek sınıf mevcudu, öğrencilerin kişisel özellikleri ve ilgi alanları doğrultusunda gelişimini engelleyici bir etki yapmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin, öğrencilerini tanımalarını, onların kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını engellemekte; öğretmenleri, ideal olanın çok uzağında bir ortamda çalışmak zorunda bırakmaktadır. Fiziki altyapı ve donanımla ilgili sorunların büyük ölçüde aşıldığı özel okullar bağlamında ise en temel mesele okulun bir işletme gibi çoğunlukla kâr mantığıyla yürütülmesi ve dolayısıyla eğitimin toplumun birçok kesimi tarafından erişilebilir olmamasıdır.

Eğitimin sisteminde var olan diğer bir sorun da ekolojik değerlerin ikinci plana atılmış olmasıdır. Var olan eğitim sisteminin felsefesi insan-doğa ilişkisine yeterince odaklanmayarak, ekonomik açıdan bedelini ödediği sürece her şeye sahip olabileceğini düşünen, bu nedenle, en önemli problemin para olduğu bilinciyle büyüyen genç kuşaklar yetiştirmektedir. Bu kuşaklar elektrik, su, gaz, gıda gibi doğal kaynakların kendiliğinden var olan ve asla tükenmeyen kaynaklar olduğunu düşünmekte, bu kaynakların hızla ve bir daha geri dönülmeyecek ölçüde tükenmesine katkıda bulunduklarının farkına varmadan yetiştirilmektedirler. Doğaya bu denli yabancılaşan çocuklar, giderek diğer insanlara ve nihayetinde de kendilerine de yabancılaşmakta, yaşam biçimlerini sadece para kazanma üzerine kurulu, doğal olmayan, sanal bir zemin üzerine inşa etmektedirler.

“Başka Bir Okul Mümkün” Derneği, Türkiye’deki ilköğrenim sürecine hâkim olan bu ve benzeri köklü sorunların tespitinden hareketle yola çıkarak bu sorunları aşmayı hedefleyen bir ilköğrenim okulu kurmak amacındadır. “Başka Bir Okul Mümkün” projesi Türkiye’deki hâkim ilköğretim uygulamalarından birçok açıdan farklı bir model sunmaktadır. Bu farklılıklar dört eksende özetlenebilir:

BBOM okulu alternatif eğitim, özgün finansman, demokratik yönetim ve ekolojik duruş eksenleriyle halihazırda var olan eğitim modellerinden tamamen farklı bir model önermektedir. Bu farklılıklar, takip eden kısımlarda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bu eksenlerin ne ölçüde gerçekleştirileceği ve modelin nihai başarısı bu proje için bulunacak desteklerle orantılı olacaktır. Ancak BBOM projesinin yola koyuluş amacı bellidir: BOMM okulu, yurttaşlık bilincine sahip, kültürel çeşitlilik ve farklılıklara, ekolojik dengeye saygılı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine; toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak eşitlikçi bir ortamın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu türden bir eğitimi sunabilmek için okulun gerek kuruluş ve gerekse yönetim süreçlerinin her aşamasında hem şu ilke ve değerlerden beslenilecek hem de onlara sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır: eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetimcilik, eleştirellik, farkındalık ve empati.

BBOM Derneği’nin hayata geçireceği okul projesi, inşa süreci ve sonrasındaki işleyişiyle benzer başka birçok okulun da hayata geçmesi için örnek teşkil etmeyi ve “Başka Bir Okul” anlayışının çoğalarak yaygınlaşmasını sağlayabilmeyi ümit etmektedir.

baskabirokulmumkun.net

   
Ekim 2007'den bugüne kadar 742722 ziyaretçi (1646713 klik) burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sitedeki projeleri alıp kullanmak, yayımlamak serbesttir.